Öz-Yeterlilik ve Değişime Karşı Direncin Girişimcilik Eğilimi Üzerine Etkisi

Bilal ÇANKIR

Özet


Çalışma öğrencilerin daha henüz kariyer başlangıcı yapmadan önce onların girişimcilik istekliliğini hangi faktörlerin etkilediğini ve öz-yeterlilik, belirsizliğe ve değişime karşı olan dirençlerinin bu duyguya üzerini rolünü sorgulamaktadır. Çalışmanın amacı 206 yükseköğretim öğrencisinin öz- yeterlilik ve belirsizliğe karşı direncin girişimcilik eğilimi üzerine etkisini ortaya koymaktır. Girişimcilik isteği için Canbaz, Çankır ve Çevik (2013)’in dokuz soruluk “Girişimcilik İsteği Ölçeği”, Öz-Yeterliliği ölçmek için Schwarzer ve Jerusalem (1995) tarafından hazırlanıp 1996 yılında Yeşilay, Schwarzer ve Jerusalem tarafından Türkçe’ye uyarlaması yapılan 10 maddelik Genel Öz-Yeterlilik ölçeği ve değişime karşı direnç için Oreg (2003)’in altı soruluk ölçeği Türkçe uyarlaması yapılarak kullanılmıştır.

Tam Metin:

PDF