Türkiye'de Enerji Yoğun Sektörler Üzerine Uygulanan Karbon Vergilerinin Refah Üzerindeki Etkileri: Genel Denge Analizi

Mehmet MERCAN

Özet


Çalışmada, Kyoto sonrası dönemde olası emisyon yükümlülüğü durumunda Türkiye’nin uygulayacağı karbon vergilerinin etkisi Genel Denge Analizi ile incelenmiştir. Analiz TUİK tarafından yayınlanan en son 2002 yılı Girdi-Çıktı tablosu baz alınarak enerji yoğun olan ve enerji yoğun olmayan sektörlerin toplulaştırılarak yapılmıştır. Analiz sonucunda karbon vergilerinin GSYİH üzerinde negatif etkisinin olduğu görülmüştür.


Tam Metin:

PDF