Uluslararası Ekonomik Araştırmalar Dergisi p-ISSN: 2528-9942, e-ISSN: 2149-8377

Kişiler ve Kurullar

Editörler

  1. Araş. Gör. U UYGUN, Sakarya Üniversitesi Maliye Bölümü, Türkiye
  2. Prof. Dr. Ahmet Ulusoy
  3. Prof.Dr. Mehmet Emin Altundemir, Türkiye
  4. Araş. Gör. Burak Şahingöz, Karadeniz Teknik ?niversitesi, ??BF, Maliye B?l?m?
  5. Furkan BEŞEL