Uluslararası Ekonomik Araştırmalar Dergisi p-ISSN: 2528-9942, e-ISSN: 2149-8377

Yayın Politikası

Odak ve Kapsam

Uluslararası Ekonomik Araştırmalar Dergisi, Mart, Haziran, Eylül ve Aralık ayları olmak üzere yılda dört kez Politik Ekonomik Sosyal Araştırmalar Merkezi (PESA) tarafından yayımlanan, hakemli, bilimsel ve süreli bir dergidir.

Dergide maliye, iktisat, iş ekonomisi ve ekonometri gibi sosyal bilimler bilim dallarında yazılar yayımlanmaktadır.

Dergi yapılacak araştırma ve bilimsel çalışmaların bilim çevreleri, piyasa ve ilgilenenlerce paylaşılmasını, müzakere edilmesini ve değerlendirilmesini sağlamaya yardımcı olmayı amaçlamaktadır.

Dergi internet üzerinden yayınlanmakta olan bir dergidir.

Uluslararası Ekonomik Araştırmalar Dergisi aşağıdaki indeksler tarafından taranmaktadır; 

Scholarsteer, Scientific Indexing Services, Academic Resource Index, Eurasian Scientific Journal Index, Journal Index, DAIJ, ASOS Index, InfoBase Index, Directory of Research Journals Indexing, Pak Academic Search

 

Bölüm Politikaları

Makaleler

Seçilmiş Açık Başvurular Seçilmiş Dizinlenmiş Seçilmiş Hakem Değerlendirmesinden Geçmiş

Transkripsiyon

Seçilmiş Açık Başvurular Seçilmiş Dizinlenmiş Seçilmiş Hakem Değerlendirmesinden Geçmiş
 

Değerlendirme Süreci

Uluslararası Ekonomik Araştırmalar Dergisi'ne gönderilen makalelerin hakemlik sürecine girip girmeyeceği ile ilgili ön inceleme süreci kısa süre içinde sonuçlandırılır.

Yayın Kurulu tarafından incelenen makalelere uygun bulunduğu takdirde hakemler tayin edilmektedir.

Dergiye gönderilen makaleler, kör hakem ve kör yayın kurulu yöntemiyle değerlendirilmektedir. Hakeme gönderilmesi uygun görülen makaleler, konusunda uzman iki hakeme gönderilir. Hakem raporları doğrultusunda editör gerekli gördüğü durumda üçüncü bir hakem belirleyebilir.

Hakemler'den gelen raporlar doğrultusunda, makalenin yayınlanmasına, rapor çerçevesinde yazar/lar'dan düzeltme, ek bilgi ve kısaltma istenmesine veya yayınlanmamasına karar verilmektedir.

 

Açık Erişim Politikası

Bu dergi yayınlanma ile birlikte açık erişimi sağlama politikasını benimsemiştir.

 

Yayın Kurulu

Editörler

Prof. Dr. Ahmet ULUSOY

Beykent Üniversitesi İİBF İktisat Bölümü

E-Mail: ahmetulusoy@beykent.edu.tr

.........................

Doç. Dr. Mehmet Emin ALTUNDEMİR

Sakarya Üniversitesi SBF Maliye Bölümü

E-Mail: altundemir@sakarya.edu.tr

Tel: 0 264 295 7434

.........................

Yardımcı Editörler

Arş. Gör. Burak ŞAHİNGÖZ

Karadeniz Teknik Üniversitesi İİBF Maliye Bölümü

E-Mail: buraksahingoz@windowslive.com

Tel: 0 462 377 1801

..........................

Arş. Gör. Uğur UYĞUN

Sakarya Üniversitesi SBF Maliye Bölümü

E-Mail: uguruygun@sakarya.edu.tr

Tel: 0 264 295 7072

..........................

 

 

Danışma Kurulu

Prof. Dr. Mehmet ASUTAY

Prof. Dr. Osman PEHLİVAN

Prof. Dr. Birol AKGÜN

Prof. Dr. Halis ÇETİN

Prof. Dr. Filiz GİRAY

Prof. Dr. Önder KUTLU

Prof. Dr. Murat KARAGÖZ

Prof. Dr. Haluk ALKAN

Prof. Dr. Muhittin ATAMAN

Prof. Dr. Hasan Hüseyin BAYRAKLI

Prof. Dr. Mehmet TOSUNER

Prof. Dr. Sait AŞKIN

Doç. Dr. Ahmet UYSAL

Doç. Dr. Adem ÇAYLAK

 

İmtiyaz Sahibi

PESA: Fatih YARDIMCIOĞLU